Комунальний заклад освіти "Криворізький ліцей "Гранд" Дніпропетровської обласної ради

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Критерії і правила оцінювання педагогічних працівників

Критерії, правила і процедури оцінювання освітньої

діяльності педагогічних працівників

 

Процедура оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників включає наступні сфери:

- професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- результати освітньої діяльності.

І. Критерії визначення професійного  розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

Спрямування професійного зростання

Результативність 

Системне застосування

Епізодичність, стихійність

Відсутність

Самоосвіта:

-  визначення напряму (теми, проблеми) саморозвитку;

- план самоосвіти;

- самоаналіз освітньої діяльності;

- наявність професійного портфоліо;

- тощо.

 

 

 

Забезпечення підвищення кваліфікації через курсову перепідготовку.

 

 

 

Участь у короткострокових формах підвищення кваліфікації: тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

 

 

 

Участь у роботі творчих груп, методичних об’єднань учителів тощо.

 

 

 

Публікації в педагогічних періодичних виданнях.

 

 

 

Участь у сертифікаційних програмах.

 

 

 

Участь у міжнародних освітніх програмах.

Стажування за кордоном.

 

 

 

Результати атестації педагогічного працівника

Визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді.

 

Підтвердження кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

 

Присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

 

Проходження сертифікації педагогічного працівника.

 

 

 

ІІ. Критерії оцінювання результатів освітньої діяльності.

Визначення результатів освітньої діяльності здійснюється на основі компетентнісного підходу.            

 

Компетентність

Ознаки виявлення (критерій результативності)

Результат

Системне застосування

Епізодичність, стихійність

Відсутність

І. Фахова компетентність: здатність до реалізації функцій професійної діяльності.

Проектувальна

Здатність визначати цілі (стратегічні, тактичні, оперативні) для досягнення бажаних результатів.

 

 

 

 

 

 

Планування освітньої діяльності.

 

 

 

Реалізація сучасних освітніх технологій під час проектування уроку.

 

 

 

Організаційна

Здатність організовувати процеси.

 

 

 

 

Створення умов для досягнення очікуваних результатів.

 

 

 

Здатність до змістового наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державних стандартів освіти.

 

 

 

Конструктивна

Спроможність добирати доцільні методи, форми, засоби педагогічної діяльності.

 

 

 

Вміння конструювати освітні заходи (навчальні заняття, виховні заходи, батьківські збори,  індивідуальні консультації тощо).

 

 

 

Спроможність добирати,  розробляти методичне забезпечення освітнього процесу.

 

 

 

Дослідницька

Здатність до організації та проведення експериментально-дослідницької роботи.

 

 

 

Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

 

 

 

Узагальнення власного педагогічного досвіду.

 

 

 

Наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій.

 

 

 

Контрольно-аналітична (діагностична)

Спроможність організовувати та проводити процедури контролю, визначати критеріальну основу оцінювання.

 

 

 

Використання різних видів і форм  діагностичних робіт для моніторингу /поточного контролю  перебігу освітнього процесу.

 

 

 

Рефлексивна

Здатність до самоаналізу освітньої діяльності, результатів, засобів їх досягнення.

 

 

 

Визначення шляхів корегування освітньої діяльності, покращення якості освітнього процесу  та результатів.

 

 

 

ІІ. Здатність до життєдіяльності в суспільстві, взаємодії та роботи в команді.

 

 

 

 

 

   Соціальна

Здатність дотримуватись соціальних норм і правил.

 

 

 

Вміння виконувати різні функції в колективі, громадські доручення.

 

 

 

Вміння попереджувати конфліктні ситуації, застосовувати технології розв'язання конфліктів.

 

 

 

Вміння працювати в команді.

 

 

 

ІІІ. Здатність до розвитку культури особистості.

 

 

 

 

 

Загальнокультурна

Дотримання академічної доброчесності.

 

 

 

Знання рідної мови, застосування норм мовної культури.

 

 

 

Дотримання моделі толерантної поведінки стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між учасниками освітнього процесу.

 

 

 

IV. Здатність до збереження власного здоров’я.

 

 

Здоров’язберігаюча

Застосування навичок здорового способу життя.

 

 

 

Запобігання та попередження професійного стресу та вигорання.

 

 

 

V.Здатність до виконання громадянських обов’язків.

 

 

 

 

  Громадянська

Виконання громадських обов'язків.

 

 

 

Здатність використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України.

 

 

 

Здатність обґрунтовувати позицію.

 

 

 

VI. Здатність до пошуку, обробки, збереження і створення інформаційних ресурсів.

 

 

 

 

 

  

 

   Інформаційна

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності.

 

 

 

Раціональне використання програмних засобів навчання.

 

 

 

Здатність до обміну інформацією засобами ІКТ.

 

 

 

Спроможність до створення власного інформаційного поля (сайт, сторінка у соціальній мережі, блог).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення результатів освітньої діяльності педагогічного працівника на основі компетентнісного підходу здійснюється наступними способами:

- самооцінка;

- аналіз;

- анкетування здобувачів освіти, їх батьків;

- кваліметричні  моделі,  діагностичні  карти;

- співбесіда;

- відвідування уроків, заходів;

- відгуки громадськості.