Комунальний заклад освіти "Криворізький ліцей "Гранд" Дніпропетровської обласної ради

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


НОРМАТИВНО - ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!

Нормативно  - правове  забезпечення  освітньої  галузі 

2022/2023 навчального року!

Напрям освітньої діяльності 

Нормативно-правові документи 

Звітність закладу загальної середньої освіти

Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення (наказ МОН від 30.07.2021 № 868)

Діловодство в закладі загальної середньої освіти

Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти (наказ МОН від 25.06.2018 № 676)

Освітня програма закладу освіти

Стаття 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

1—4-ті класи

Державний стандарт початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87)

Типові освітні програми для 1—2-х класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272)

Типові освітні програми для 3—4-х класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273)

5-ті класи

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 30.09.2020 № 898)

Типова освітня програма для 5—9-х класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 19.02.2021 № 235)

6—11-ті класи

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1392)

6—9-ті класи

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ від 24.04.2018 № 405)

10—11-ті класи

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти III ступеня (наказ від 24.04.2018 № 408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493)

Вибір модельних навчальних програм (5 клас)1

Перелік модельних навчальних програм для 59-х класів закладів загальної середньої освіти (Додаток 5 до Типової освітньої програми для 5—9-х класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН від 19.02.2021 № 235)

Модельні навчальні програми2

Використання навчальних програм (6—11-ті класи)

Навчальні програми для 69-х класів. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1392)

Навчальні програми для 1011-х класів. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1392)

Переліки навчальної літератури, навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в освітньому процесі в 2022/2023 навчальному році

Структура і тривалість:

  • навчального року
  • навчального тижня
  • навчального дня
  • навчального заняття

Стаття 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти (наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205)

Розподіл учнів, зарахованих упродовж літнього періоду, між класами в межах нормативу їх наповнюваності, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX3

Стаття 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367)

Облік учнів

Пункти 10—13 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (постанова КМУ від 13.09.2017 № 684)

Переведення учнів до інших закладів загальної середньої освіти

Пункт 3 розділу ІІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367)

Відрахування учнів із закладу освіти

Розділ ІV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367)

Переведення учнів на наступний рік навчання

Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання (наказ МОН від 14.07.2015 № 762 у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621)

Індивідуальна форма здобуття освіти: педагогічний патронаж, сімейна (домашня), екстернат

Стаття 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 12.01.2016 № 8 у редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 160)

Інституційна форма здобуття освіти: очна (денна, вечірня), заочна, мережева, дистанційна

Стаття 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.04.2019 № 536 у редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 160)

Деякі питання організації дистанційного навчання (наказ МОН від 08.09.2020 № 1115)

Інклюзивне навчання учнів

Стаття 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова КМУ від 15.09.2021 № 957)

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН від 08.06.2018 № 609)

Поділ класів на групи

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН від 20.02.2002 № 128)

Група подовженого дня

Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти (наказ МОН від 25.06.2018 № 677)

Тарифікаційний список педагогічних працівників

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ МОН від 15.04.1993 № 102)

Атестація та сертифікація педагогічних працівників

Стаття 50 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930)

Стаття 51 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (постанова КМУ від 27.12.2018 № 1190)

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Стаття 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 № 800)

   

1 Перелік модельних навчальних програм є базовим. Його можна доповнити іншими модельними навчальними програмами, які отримають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», внісши зміни до цієї Типової освітньої програми в установленому порядку.
2 Перелік модельних навчальних програм за освітніми галузями та відповідну нормативну базу перегляньте на сайті ДУ «Інститут модернізації змісту освіти». Режим доступу: imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy.
3 Дія частин другої та п’ятої статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX щодо максимальної кількості учнів у класі (наповнюваності класу) державного, комунального закладу освіти, крім здобуття освіти за очною (денною) або вечірньою формою, зупиняється під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022  № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX.

 

 

Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2023»Наказ МОН № 930 від 19.10.2022 року

 

Про запровадження онлайн-навчанняЛист МОН № 1/11870-22 від 10.10.22 року

 

Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів ​з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному роціНаказ МОН № 883 від 03.10.2022 року

 

Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у 2022-2023 роках (10 клас)Наказ МОН № 871 від 30.09.2022 року

 

Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у 2022-2023 роках (5 та 6 класи)Наказ МОН № 870 від 30.09.2022 року

 

Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у 2022-2023 роках (1 клас)Наказ МОН № 869 від 30.09.2022 року

 

Про проведення другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022» та внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 1034 і визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства освіти і науки України від 21.02Наказ МОН № 862 від 28.09.2022 року

Лист МОН № 22.1/10-1357 від 27.09.22 року

 

Про внесення змін до графіка проведення другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у 2019-2023 рокахНаказ МОН № 857 від 26.09.2022 року

 

Про утворення робочої групи з питань створення безпечних умов у закладах освітиНаказ МОН № 856 від 23.09.2022 року

Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми»Наказ МОН № 845 від 20.09.2022 року

 

Про утворення робочої групи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України ​від 03.07.2015 № 713Наказ МОН № 847 від 20.09.2022 року

 

Деякі питання повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 роціНаказ УЦОЯО № 76 від 20.09.2022 року

 

Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 та 3-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки УкраїниНаказ МОН № 836 від 19.09.2022 року

 

Про затвердження типової програми підвищення кваліфікації новопризначених керівників (директорів) закладів загальної середньої освітиНаказ МОН № 817 від 16.09.2022 року

 

Про проведення в закладах освіти України основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022Наказ МОН № 816 від 15.09.2022 року

 

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо підготовки і проведення у 2022 році основного етапу міжнародного дослідження якості освіти РІSА-2022 в УкраїніНаказ МОН № 815 від 15.09.2022 року

 

Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2022/2023 навчальному роціЛист МОН № 1/10686-22 від 14.09.22 року

 

Деякі питання проведення у 2022/2023 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освітуНаказ МОН № 808 від 12.09.2022 року

 

Про збереження середнього заробітку педагогічним, науково-педагогічним працівникам закладів освіти, які призвані на військову службуЛист МОН № № 1/10241-22 від 06.09.22 року

 

Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному роціЛист МОН № 1/10258-22 від 06.09.22 року

 

Щодо проведення конкурсу на кращу організацію форм фізичної активностіЛист ІМЗО № 22.1/10-1187 від 06.09.22 року

 

Про збір відомчої адміністративної звітності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 н.р.Наказ МОН № 795 від 06.09.2022 року

 


 

  Наказ МОН № 1669 від 26.12.2017р.  “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти”

·         Наказ МОН № 974 від 15.08.2016р. “Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України”

·         Наказ МОН № 1423 від 14.12.2012р. “Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”

·         Наказ МОН № 659 від 16.05.2019р. “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу”

·         Наказ МОН № 97 від 31.01.2019р. “Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань ОП та БЖД”

·         Постанова МОЗ № 42 від 30.07.2020р.  Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

·         Лист МОН № 1/9-436 від 14.08.2020р. Про створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти та попередження і протидії булінгу